Telesná a pohybová kultúra je súčasťou kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky činnosti a výsledky podieľajúce sa na telesnom zdokonaľovaní človeka. Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmonickému vývinu. Telesná kultúra je významným prostriedkom oddychu, zábavy, aktívneho, účelného a radostného využívania voľného času, a preto sa stáva nevyhnutnou súčasťou spôsobu života. 

Známy fyzioterapeut úspešných slovenských športovcov hovorí, že najväčším problémom súčasnosti je zanedbanie tejto pohybovej a telesnej kultúry tak, že si to ani neuvedomujeme.

“S pohybovou chudobou sa stretávam deň čo deň, a to najmä v mojom centre u pacientov, ktorí ma navštevujú s prosbou o pomoc. Ide o ľudí bežnej populácie, ktorá nešportuje, ale tiež sa dotýka aj športujúcich ľudí na rôznej výkonnostnej úrovni,” začína Tomáš.

“Ľudia, ktorí nešportujú si vytvárajú pohybovú chudobu statickým prevedením pohybu, ktorý prevláda počas celého pracovného dňa. Tým pohybom je dlhodobý sed. Svet je z pohľadu biomechaniky statická záťaž a vytvára kumulatívny stres na tkaniva pohybového aparátu,” analyzuje.

“Druhou skupinou sú ľudia síce športujúci, ale hýbu sa často len jednostranne. To znamená, že si vytvárajú dynamickú pohybovú chudobu. Často sa v mojej praxi stretávam aj rekreačnými futbalistami, ktorí si vytvorili neadekvátne pohybové stereotypy, napríklad v oblasti bedrového kĺbu a tieto problémy následne vytvárajú kaskádu iných zdravotných problémov, ako sú napríklad bolestivé stavy kolien alebo bolestivé stavy v spodnej časti chrbtice,” objasňuje Kulanko.

“Práve v mojej novej knihe športovať čo najdlhšie bez zranenia z pohľadu fyzioterapeuta, rozoberám aj túto tému a problematiku, prečo vznikajú tieto problémy a následne prezentujem ich liečbu a hlavne prevenciu. Totiž, prevencia je základ úspechu,” upozorňuje s úsmevom.

“Tieto funkčné postupy sme uplatnili aj v júlovej príprave nášho slovenského šampióna Attilu Végha na zápase storočia, ktorý, chvalabohu, dopadol v náš prospech,” dodáva na záver.

Foto: Instagram/ tomascorekulan